Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

BÁ ĐẠO

2 cha con đang đi đường:

- Con trai, mua cho bố chai nước ngọt.

- Pepsi hay coca?

- Coca

- Thường hay cao cấp?

- Thường

- Chai hay lon?

- Chai

- Lớn hay nhỏ?

- Thôi lạy mày, mua tao chai nước là đc.

- Khoáng hay tinh khiết?

- KHOÁNG

- Lạnh hay nóng?

- TAO LẤY CHỔI ĐẬP MÀY BÂY GIỜ

- Lông gà hay chổi nhà?

- Thằng súc vật

- Trâu hay bò..

- $@%$@^#&%#&&$@$@#@##^$

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét