Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Lý do đi ăn xin


(Thanh cong mobile) 
Một người đi đường hỏi ông ăn xin: "Sao ông lại đi ăn xin?".
- Để tôi lấy tiền uống rượu.
- Vậy sao ông lại uống rượu?
- Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.
- !!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét