Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

TỎ TÌNH BÁ ĐẠOB:-mẹ mày đâu?
G:-đang ở nhà.
B:-về hỏi mẹ mày có muốn làm
thông
gia với nhà tao ko?
G:- (đỏ mặt) có
B:- sao mày pjt?
G:- hì còn gjả bộ!
B:- ừkm thế maj bà gjà tao mang
trầu
cau sang hỏj cướj con em mày.
G:- .....???? Mày...!!!!
(gjận quay đi, có thứ j đó rơi
xuống
môi mặn mặn)
B:- (níu tay lại thì thầm) hỏi con
em gái
mày cho thằng em họ tao. Còn hỏi
cưới mày cho tao hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét